сцнс

смештај Више »

сцнс

исхрана Више »

сцнс

конкурс Више »

сцнс

библиотека Више »

сцнс

квалитет Више »

 

Обавештење о ценама боравка у студентском дому током лета – „цене рецепције“

- Обавештење о ценама боравка у студентском дому током лета – „цене рецепције“.

Обавештење о пријављивању за боравак у студентком дому током лета – „рецепција“

- Обавештење о пријављивању за боравак у студентком дому током лета – „рецепција“.

Одлука о праву на бесплатно преноћиште

- Право на бесплатно преноћиште у Установи Студентски центар Нови Сад од 1. јуна 2015. године имају родитељи и рођени брат или рођена сестра станара студентског дома.

- Студенти станари студентских домова имају право на максимално три преноћишта у току месеца.

- Студент станар студентског дома, пре него што угости на преноћишту родитеље или рођеног брата или сестру, треба да на Благајни Службе смештаја плати боравишну таксу у висини коју прописују надлежни органи Града Новог Сада.