сцнс

смештај Више »

сцнс

исхрана Више »

сцнс

конкурс Више »

сцнс

библиотека Више »

сцнс

квалитет Више »

 

Прелиминарна листа за студенте прве године првог степена студија

- Објављена је Прелиминарна листа за студенте прве године првог степена студија.

- Прелиминарна листа за студенте прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у студентским домовима Студентског центра Нови Сад у Новом Саду, Зрењанину и Сомбору за школску 2014/2015. годину.

(Прелиминарна ранг листа је листа на којој се налазе имена свих студената који су конкурисали за смештај у студентском дому. На Прелиминарној листи се не може видети да ли је неко остварио право на смештај или није, може се видети како је који студент рангиран на основу постигнутог броја бодова. Након истека осмодневног рока за приговоре објавићемо Коначну ранг листу на којој ће бити подвучена црта и на којој ће се видети који студенти су остварили право на смештај у студентском дому.)

Јеловник

Јеловник се формира на 15 дана
Јеловник за актуелни период

Обавештење о почетку продаје Образаца за пријаву на Конкурс

Обавештавају се сви заинтересовани студенти да ће продаја Образаца за пријаву на Конкурс за смештај студената у студентске домове Студентског центра Нови Сад за школску 2014/15. годину почети 1. августа.

Обрасци ће се продавати на Благајни Службе смештаја која се налази у приземљу студентског дома „Слободан Бајић“, у Улици Др Симе Милошевића број 10.

Цена Образаца за пријаву на Конкурс за смештај студената у студентске домове Студентског центра Нови Сад за школску 2014/15. годину ће износити 300,00 динара.