Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

СЦНС Линкови

СЦНС

БЕОГРАД – Студентски центар
Светозара Марковића бр.56; 011/ 2658-699; 011/3612-715
info@sc.rs www.sc.rs
НИШ – Студентски центар
Великотрновска бр.2; 018/236-686; 018/226-487
info@scnis.rs www.scnis.rs
КРАГУЈЕВАЦ – Студентски центар
Радоја Домановића бр.1; 034/336-065; 034/335-431; факс: 034/370-036
office@studentskicentar-kg.rs www.studentskicentar-kg.rs
ЧАЧАК – Студентски центар
Свети Сава бр.66; 032/222-302
studcentarca@mts.rs www.studentskicentarscacak.co.rs
КРАЉЕВО – Студентски дом
Доситејева бр.19; 036/383-360
stdomkv@open.telekom.rs
БОР – Студентски центар
Краља Петра Првог бр.14; 030/433-521; факс: 030/441-191
studentskicentarbor@yahoo.com www.studentskicentarbor.com
УЖИЦЕ – Студентски центар
Иве Андрића бр.19; 031/553-235; 031/553-236
sluzba@scuzice.org www.scuzice.org
НОВИ САД – Студентски центар
Симе Милошевића бр.4; 021/210-2400; 021/450-300; факс: 021/458-926
studentski.centar@scns.rs www.scns.rs
СУБОТИЦА – Студентски центар
Сегедински пут бр.11; 024/548-394; 024/546-637
info@scsu.org.rs www.scsu.org.rs
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Студентски центар „Приштина“
Џона Кенедија бр.6; 028/425-508; 028/425-509
sckm@verat.net

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.