Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Сектор студентски смештај

СЦНС

Организационе јединице-службе:
– служба за смештај студената,
– студентски домови,
– библиотекарска служба.

Функција:
Сектор смештаја врши послове пријема студената у студентске домове по правилима одређеним Актом Оснивача који испуњавају услове Конкурса за пријем у установу за смештај студената.
Сектор смештаја обавља и послове привременог смештаја младих научних сарадника, особља и гостију Универзитета у Новом Саду, библиотекарске послове и послове прања и хемијског чишћења.

Постоје три врсте објеката намењених смештају:
– Објекти у функцији смештаја студената – домови студената;
– Објекти у функцији смештаја научних радника, и помоћног особља Универзитета, као и дела радника Студентског центра, асистентски дом и дом особља универзитета.
– Објекат за смештај гостију Универзитета у Новом Саду – Апарт Вила.

Право студената на смештај:
Члан 6.
Право на смештај у установи има ученик, односно студент који испуњава
опште услове из члана 4. овог закона и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађа, односно високошколске установе на којој студира.
извод изЗакона о ученичком и студентском стандарду

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.