Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Смештај гостију

СЦНС

У сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, Студентски центар врши услугу смештаја научних радника, и другог особља Универзитета
Апарт Хотел – универзитетски смештај особља
Апарт Вила – универзитетски смештај гостију

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.