Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Студентске картице

СЦНС

Студенти који користе услуге смештаја и/или исхране које пружа Студентски центар Нови Сад у обавези су да поседују студентску картицу.

Студентска картица служи као идентификациони документ, за плаћање услуге смештаја и/или исхране, регистрацију искоришћених оброка, као и за евиденцију улазака у студентски дом и излазака из њега.

Свака студентска картица са електронским чипом има рок трајања од две године. Да би студент и у другој години користио картицу неопходно је да оствари право на смештај и/или исхрану за ту школску годину и реактивира картицу.

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

СТУДЕНТСКЕ МЕНЗЕ

Сектор исхране

Сектор исхрана обавља послове исхране студената и других корисника услуга Студентског центра Нови Сад у Новом Саду који испуњавају услове одређене Законом и актима Оснивача Установе. Сектор исхране врши планирање и унапређивање исхране, припрему хране и вођење одговарајуће евиденције.