Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Новости и обавештења

СЦНС

Студентски центар Нови Сад

СЦНС

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Од свог оснивања, 1954. године, Студентски центар пословао је као установа са самосталним финансирањем, затим је био у саставу Универзитета, да би последњим реорганизовањем, 1993. године, био уређен као установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Студентски центар обезбеђује смештај за 3.064 студената у студентским домовима. У осам домова у Новом Саду капацитет је 2.713 места, а 208 места у студентском дому у Зрењанину и 143 места у студентском дому у Сомбору.

У три студентска ресторана Студентског центра Нови Сад дневно се храни око 7000 студената.

СМЕШТАЈ

Сектор смештаја

Сектор смештаја врши послове пријема студената у студентске домове по правилима одређеним Актом Оснивача који испуњавају услове Конкурса за пријем у установу за смештај студената.
Сектор смештаја обавља и послове привременог смештаја младих научних сарадника, особља и гостију.

СТУДЕНТСКЕ МЕНЗЕ

Сектор исхране

Сектор исхрана обавља послове исхране студената и других корисника услуга Студентског центра Нови Сад у Новом Саду који испуњавају услове одређене Законом и актима Оснивача Установе. Сектор исхране врши планирање и унапређивање исхране, припрему хране и вођење одговарајуће евиденције.

СЗНС

Правни сектор

Организационе јединице-службе:
– служба за кадровске послове,
– служба за јавне набавке.

Функција:
Сектор правних послова обавља послове и задатке: општих, правних, кадровских послова, послова јавних набавки, и послове транспорта.

СЕРВИС

Студентске картице

Студенти који користе услуге смештаја и/или исхране које пружа Студентски центар Нови Сад у обавези су да поседују студентску картицу.

Студентска картица служи као идентификациони документ, за плаћање услуге смештаја и/или исхране, регистрацију искоришћених оброка, као и за евиденцију улазака у студентски дом и излазака из њега.

Обавештења везана за смештај